Főoldal
Hírek
A szövetség
Jogi háttér
Kalózkodás
Szerzői jogi kézikönyv
Letöltés
Linkek
GY.I.K.
Kontakt
Hírek

A kalózkodás csökkentése hatékonyabb hatósági közremûködéssel

A G8 államok közleménye a szellemi tulajdonnal kapcsolatban

Gleneagles, Skócia, 2005

A kalóz és hamis termékek növekvõ kereskedelme, aminek a szervezett bûnözéshez is köze lehet, veszélyezteti a foglalkoztatást, a fejlesztést, a gazdasági növekedést és a fogyasztók egészséget és biztonságát a világ minden táján.

A szellemi tulajdon hatékony védelme segíti a fenntartható fejlõdést minden ország számára. A G8 államok aktívan együttmûködnek a többi országgal a Szellemi Tulajdon Nemzetközi Szervezetén (WIPO), a Világkereskedelmi Szervezeten (WTO) a Nemzetközi Vámügyi Szervezeten (WCO), az Interpolon és más kompetens szerveken keresztül a kalózkodás és a hamisítás elleni harc hatékonyabbá tételében, országokon belül és országok között, összhangban a nemzetközi jogi kötelezettségekkel.

Ezeket az erõfeszítéseket mélyítjük itthon és külföldön egyaránt, azzal a céllal, hogy világszerte jelentõs mértékben csökkentsük a kalóz és hamis termékek kereskedelmét, és sikeresen lépjünk fel az ezt mûködtetõ nemzetközi hálózatokkal szemben. Különösen fontos, konkrét lépéseket teszünk:

A háttérfolyamatok, eljárások, hazai és nemzetközi akciók megerõsítésére és elemzésére;
A szellemi termékek védelmét szolgáló további jogszabályok, rendeletek és eljárások kidolgozására és végrehajtására, olyan területeken, mint a gyanúsan hamis vagy kalóz termékek lefoglalása és elkobzása, az ilyen áruk és az ezeket elõállító eszközök megsemmisítése, valamint egyértelmû, átlátható és tervezhetõ bírósági eljárások, irányelvek és útmutatások kidolgozására a szellemi termékek védelme terén;
A hamis áruk interneten történõ terjesztésének megakadályozására, és az online lopás elleni küzdelemre
A hamisítás és kalózkodás ellenes bûnüldözési stratégiák koordinálásának javítására és szorosabb együttmûködés kialakítására a felelõs hatósági személyek között. Ez magába foglalja a kockázatelemzés, illetve a legjobb eljárásmódok megosztását, a jelenlegi kooperáció fokozását a nemzetközi határokon és közelebbi együttmûködést az állami és a magánszektor között.
Az állami hivatalnokok és a közvélemény magasabb fokú informálására a hamisításból és a kalózkodásból származó egészségügyi kockázatok, gazdasági károk, illetve a növekvõ szervezett bûnözõi csoportok terén.
A szorosabb együttmûködésre a fejlõdõ országokkal a jogi szabályozás erõsítésére, a nemzeti kalózkodás- és hamisításellenes kapacitások, csoportok felépítésére és kiképzésére, technikai segítségnyújtásra és közös fejlesztési céljaink elérésének segítésére.

Õsszel szakértõi tanácskozást rendezünk, amelyen a fenti lépések megvalósítására szóló munkatervet készítünk, a késõbbiekben pedig folyamatosan figyelemmel kísérjük a folyamatot.
Forrás: IFPI

<<< vissza a hírekhez

FŐOLDAL | HÍREK | A SZÖVETSÉG | JOGI HÁTTÉR | KALÓZKODÁS | MÉDIAFIGYELŐ | LETÖLTÉS | LINKEK | GY.I.K. | KONTAKT

©2005-2011 - Pro Art | Impresszum