Főoldal
Hírek
A szövetség
Jogi háttér
Kalózkodás
Szerzői jogi kézikönyv
Letöltés
Linkek
GY.I.K.
Kontakt
Hírek

A ProArt 2005-ben a kalózkodás ellen: tények és számok

A ProArt megalakulása óta a kalózkodás elleni küzdelem hatékonysága a szervezett, egységes fellépésnek köszönhetően jelentős mértékben erősödött. Elkészült a 2005-ös eredmények összesítése: számtalan akció, lefoglalás és bírósági eljárás.

A szerzőket (Artisjus), előadóművészeket (EJI), filmelőállítókat (FILMJUS), vizuális művészeket (HUNGART) és hangfelvétel/előállítókat (MAHASZ) képviselő jogvédő szervezetek által közösen létrehozott ProArt (Szövetség a Szerzői Jogokért) megalakulása óta a kalózkodás elleni küzdelem hatékonysága és eredményessége a közös fellépésnek köszönhetően jelentős mértékben erősödött.

A 2005-ös esztendő volt az első teljes év, amely során a szerzői jog által védett alkotások jogsértő felhasználása ellen már végig a ProArt lépett föl - a statisztikai adatok alapján igen eredményesen.

A szervezet az év folyamán minden érintett hatósággal, hivatalos szervvel, így a Vám- és Pénzügyőrséggel, az Országos Rendőr Főkapitánysággal és az Adó- és Pénzügyi Ellenőrző Hatósággal is együttműködési megállapodást kötött a szerzői jogi jogsértések elleni harc koordinálása, szakmai háttértámogatása érdekében.

Az együttműködések eredményeként számtalan közös akció, lefoglalás és bírósági eljárás született.

Piaci ellenőrzések

A bolhapiacok és egyéb, használt termékeket árusító vásárok továbbra is a kalózkodás egyik fő területét jelentik, s ezeket folyamatosan fokozott figyelemmel kíséri a ProArt. A mellékelt táblázat a lefoglalt illegális hanghordozók számát mutatja néhány ismertebb piac vonatkozásában.


Az év folyamán ezen lefoglalásokkal egyetemben több tucat elkövetőt állítottak elő, illetve indult ellenük büntetőeljárás szerzői és szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése miatt.

Az illegális CD-k, DVD-k a különböző piacokon különböző mértékben vannak jelen, kiemelt helyet foglal el ezek között a Petőfi Csarnok hétvégi bolhapiaca. Az év utolsó két hónapjában a ProArt kezdeményezésére fokozott rendőri jelenlét volt a piacon, így ebben az időszakban az első két hétvégén történt lefoglalások hatására gyakorlatilag szünetelt a kalóztermékek árusítása. Valószínűsíthető, hogy az intézmény környezetében továbbra is zajlott a tevékenység: több tapasztalat, információ is megerősíti, hogy a környéken táskákból, autók csomagtartójából, stb. is árusítják a hamis kiadványokat. A fokozott rendőri jelenlétet követően magára a piac területére is visszatértek az árusok. Alapvető probléma, hogy a piac üzemeltetői sajnos közömbösen nézik a helyzetet, ami különösen felháborító, mivel az intézmény állandó koncerthely, ahol sokszor maguk azok az előadók is fellépnek, akiknek lemezeit hamisítják és árulják a bolhapiaci "kereskedők". Ráadásul a Petőfi Csarnok üzemeltetője a Fővárosi Önkormányzat, így különösen abszurd, hogy az intézmény területén illegális tevékenység zajlik. A kalózlemezek árusításának visszaszorítása érdekében a további lépéseket minden bizonnyal az Önkormányzat felé kell megtennünk a 2006. évben.

Üreshordozók

A hagyományos (fizikai) kalózkodás útján elkövetetett jogsértések másik jelentős területe az üreshordozókhoz, vagyis az írható CD-khez, DVD-khez, stb. kapcsolódik. Magyarország Európai Uniós taggá válásával a termékek mozgása jelentős mértékben egyszerűsödött, így például az üreshordozó-importőrök számára is logisztikailag könnyebbé gyorsabbá vált a termékek behozatala. A Vám- és Pénzügyőrség korábban a határok mentén szolgálatot teljesítő, az üreshordozók utáni jogdíj-kompenzáció megfizetését ellenőrző munkatársai azonban továbbra is fokozott figyelmet fordítanak ezekre a termékekre, s az ellenőrzés a határszakaszokról áttevődött a kereskedelmi csatornákra, s sem intenzitása, sem hatékonysága nem csökkent.

Az illegálisan, a beépített jogdíj-kompenzáció megfizetése nélkül forgalomba hozott üreshordozók a kis- és nagykereskedelem legkülönbözőbb területein bukkantak fel: a számítógépes szaküzletektől kezdve a GSM-boltokon, drogériákon át a különböző elektronikai áruházak, hipermarketek polcaiig. Az esetek döntő többségében könnyű volt az ügyeket visszavezetni a forgalmazókig, illetve az importőrökig, így a Vám- és Pénzügyőrség Szellemi Tulajdonvédelmi Osztálya több büntetőeljárást is indított a különböző elkövetők ellen.

Sikerült több, a hanghordozók hamisításában szervezetten tevékenykedő bűnszövetkezetet is felgöngyölíteni: ezek részben másolatok készítésével, illetve azok terjesztésével, valamint üreshordozók illegális kereskedelmével foglalkoztak, mely két tevékenységet egyes esetekben ugyanaz a csoport végzi. Egy Budapesten és Vácott tevékenykedő, szlovákiai kapcsolattal is rendelkező bűnszövetkezet teljes hálózatának felszámolására került sor: beleértve az illegális üreshordozókat tároló raktárakat, a másolás helyszínéül szolgáló magánlakást, illetve a hamis lemezek megrendelésének felvételére "szakosodott" internet-kávézót. Egy másik jelentős bűnszövetkezet felszámolása egyben az eddigi legnagyobb "fogást" is jelentette: egy Magyarországon tartózkodó kínai állampolgár által működtetett hálózathoz köthetően 4 különböző helyszínen tartott házkutatás során összesen körülbelül 1 150 000 darab üres hordozó került lefoglalásra, a csoport által gyártott hamis hologramos címkékkel együtt. Az akció eredményeként az elkövető előzetes letartóztatásba került.

Használt CD-ket árusító üzletek

Sajátos jelenség az elmúlt egy-két évben a használt CD-ket árusító üzletekben felbukkanó hamis lemezek nagy száma. A különböző, elsősorban a Daily Price hálózathoz tartozó üzletekben igen tekintélyes mennyiségű hamis CD-t találtunk a használt lemezek közé "keveredve". Az üzletek üzemeltetőinek állítása szerint ők nem tudják megállapítani, hogy a behozott lemezek eredetiek vagy hamisak-e. Munkatársaink egyrészt többször tartottak már eligazítást, nyújtottak segítséget az üzletek tulajdonosainak, dolgozóinak abban, hogy milyen ismérvek alapján lehet megkülönböztetni az eredeti és a hamis lemezeket, ennek ellenére állításuk szerint "véletlenül" keverednek hamis lemezek az árukészletbe. Másrészt a boltokban az "utcáról beeső" egy-egy hamis darabnál lényegesen nagyobb mennyiségű hamis CD található rendszeresen, szinte minden egyes akció alkalmával. Átfogó ellenőrzések során 859 darab hamis CD került lefoglalásra néhány üzletből, s indult büntetőeljárás az üzlettulajdonosok ellen. Mivel egyre gyakoribb más lemezboltokban is, hogy a "használt lemez" polcokon kalózlemezek sorakoznak, azaz hamis lemezeket árulnak használtként, fontosnak tartjuk a továbbiakban a fogyasztók informálását: legyenek körültekintőek és óvatosak a használt lemezekkel kapcsolatban. Korántsem biztos ugyanis, hogy a lemezek alacsonyabb árának oka az, hogy használtak, könnyen lehet, hogy kalózlemezt kínálnak az eredeti CD-nél olcsóbb áron.

Online kalózkodás

Az internet egyre szélesebb körű felhasználásával a jogsértések száma is jelentős növekedést mutat, illetve egyre szélesebb területeket ölel fel. Az Internet anonimitásának legendája mögött nagy számú felhasználóban él még az a tévhit, hogy a világhálóra csatlakozó egyes számítógépek, illetve azok felhasználói nem azonosíthatóak, így a jogsértésekre nem derül fény.

Ezzel szemben a ProArt - a hasonló jogvédő tevékenységet végző nemzetközi szervezetekhez hasonlóan - több száz, illegális tartalmakkal szolgáló oldalt, illetve ezek üzemeltetőjét kereste már meg, és szólította föl a tevékenység beszűntetésére. Ez több lépcsőben történik: a tartalomszolgáltatóhoz, az oldal üzemeltetőjéhez, esetleg az illegális tartalmakra mutató linkek elhelyezőihez írott, elektronikus levélben történő felszólítással, ezek sikertelensége esetén a szerverüzemeltetők, tárhely-szolgáltatók, internet-szolgáltatók hasonló tartalmú megkeresésével a jogsértő felhasználók számára nyújtott szolgáltatások megszűntetése, előfizetéseik korlátozása, felmondása, illetve súlyosabb esetekben büntetőeljárás kezdeményezése történik.

A mellékelt diagramokból kitűnik, hogy 2005 során összesen 921 esetben kezdeményeztük olyan oldalak bezárását, illetve a illegális tartalmak eltávolítását, ahol különböző hangfelvételeket a jogtulajdonosok jóváhagyása nélkül tettek elérhetővé. 19 esetben csengőhangokat kínáltak illegális úton, 33 esetben online rádió illegális üzemeltetése miatt küldtünk felszólítást, melyek közül 14 a ma egyre divatosabb, ún. blográdió volt. A rádiók egy része beszüntette működését, jelentős számuk pedig tevékenységét legálisan folytatva megállapodott a jogosultakat képviselő jogvédő, közös jogkezelő szervezetekkel. 26 oldalon találtunk illegálisan elérhetővé tett CD-borítókat, egy esetben pedig az interneten árusított, hagyományos "offline" kalóztermékek árusítását végző oldal üzemeltetői ellen indult eljárás.
Fájlcserélő hálózatokkal, elsősorban a kifejezetten Magyarországon működő DC++ hálózattal kapcsolatosan is több feljelentést tettünk. A köztudat továbbra sincs tisztában a letöltés és a fájlcserélés közti különbség mibenlétével. Míg a letöltés során létrejövő másolatot a hatályos törvények magáncélú másolatnak minősül, addig a fájlcserélés során minden abban résztvevő "a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi" a számítógép szerzői jog által védett tartalmait. Ugyanis a fájlcserélő hálózatokban nem lehet "csak letölteni", mivel ezzel párhuzamosan a felhasználó rögtön meg is osztja saját állományát, így az nagyszámú további felhasználó számára elérhetővé válik, ami már engedélyköteles felhasználás. (Szjt. 26.§(8)bek, 73.§(1)bek.e) 76.§(1) c)) A hatóságok nyomozásai során több szerver is lefoglalásra került, melyek a rendszer működését biztosító HUB-ok otthonául szolgáltak. A HUB-ok egy időre megbénultak, majd természetesen, amint az várható volt, más szervereken újraindultak. Ezekben az esetekben azonban részben sikerült azonosítani az újabb üzemeltetőket, illetve folyamatban van ezek felderítése. Egyes üzemeltetőknél a hatóságok házkutatást is elrendeltek, melyek során több száz további kalóz CD és DVD másolat lefoglalására is sor került, illetve indult büntetőeljárás az elkövető ellen szerzői és szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése miatt. A HUB-okon a rendőrség, illetve a kirendelt szakértők próbaletöltéseket végeztek, megállapítván egyrészt, hogy a hálózatban valóban illegális tartalmak megosztása történik, valamint ily módon sikerült azonosítani az illegális tevékenységet végző felhasználókat is, akik ellen a későbbiekben a nemzetközi gyakorlathoz hasonló, eddig már több mint húsz országban is előforduló bírósági eljárások indíthatóak.

Egyes esetekben egyéni előfizetők által üzemeltetett HUB-ok is a látótérbe kerültek: az előfizetők Internet-szolgáltatói az ilyen esetekben együttműködőnek bizonyultak. Előfizetőjüket felszólították a jogsértés megszűntetésére, illetve ennek bekövetkeztéig korlátozták Internet-hozzáférését. Próbaképpen már egy, illegális tartalmakat megosztó felhasználót is szolgáltatóján keresztül kerestünk meg: pert még nem indítottunk, de a szolgáltatónak értesítést küldve sikerült a jogsértő állapotot megakadályozni.

Következő táblázatunk egy példa annak érzékeltetésére, hogy egy átlagos hétköznap délelőttön Magyarországon néhány népszerű előadótól hány darab illegálisan megosztott hangfelvétel található meg a fájlcserélő hálózatokban. A ProArt tevékenységének célja továbbra is - többek között - ezen számok minél lejjebbre szorítása...


Végezetül tekintsük meg az ORFK 2005. évi statisztikáit, melyek a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése ügyében indult eljárásokat, ezek fajtáit, eredményességét, stb. tükrözik.

Az adatok forrása az Országos Rendőr Főkapitányság.

Szervezet sérelmére és/vagy szervezet tevékenysége körében elkövetett szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése bűncselekmények alakulása a 2005. évben


A sértett vagy érintett szervezet Jogsértések
Ismeretlen 873
Könyvkiadás 45
Napilapkiadás 3
Időszaki kiadvány kiadása 64
Hangfelvétel-kiadása 2072
Egyéb kiadás 3451
Hangfelvétel-sokszorosítás 650
Videofelvétel-sokszorosítás 506
Számítógépes adathordozó sokszorosítása 1574
Számítógépgyártás 11
Ipari híradástechnikai termék gyártása  
Híradástechnikai fogyasztási cikk gyártása 2
Egyéb nagy- és kiskereskedelem 1195
Hardver-szaktanácsadás 230
Szoftverkészítés, -szaktanácsadás 9203
Egyéb számítástechnikai tevékenység 853
Szakmai érdekképviselet 13
Film-, videógyártás 3261
Film-, videóterjesztés 4615
Filmvetítés 94
Rádió-televízió műsorszolgáltatás 50
Alkotó és előadóművészet 2510
Művészeti kiegészítő tevékenység 222
Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás 3536
Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás 138
Területen kívüli szervezetek 1197
Egyéb 764
Összesen 37132

Nyomozás kezdeményezések száma az eljárás befejezése szerinti bontásban szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése bűncselekményekben a 2005. évben

a feljelentés
elutasítása
nyomozás
megszüntetés
vádemelés egyéb
befejezés
összesen
10 5063 32898 989 38960

Nyomozáseredményességi mutató alakulása szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése bűncselekményekben a 2005. évben

eredményes nyomozások eredménytelen nyomozások eredményes + eredménytelen nyomozások nyomozás eredményesség (%)
36710 1167 37877 96,9

Felderítési eredményességi mutató alakulása szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése bűncselekményekben a 2005. évben

felderített ismeretlen maradt ismeretlen elkövető ellen indult nyomozások összesen felderítési eredményesség (%)
33973 422 34395 98,8


A teljes anyag letöltése: doc | rtf<<< vissza a hírekhez
FŐOLDAL | HÍREK | A SZÖVETSÉG | JOGI HÁTTÉR | KALÓZKODÁS | MÉDIAFIGYELŐ | LETÖLTÉS | LINKEK | GY.I.K. | KONTAKT

©2005-2011 - Pro Art | Impresszum